KÖY SU OKUMA VE TAHSİLAT SİSTEMİ NEDİR? NASIL ÇALIŞIR?

Sorunlara Çözüm!

Kurum su okuma ve tahsilat ile ilgili tüm sorumların yükümlülüğünü şirkete verir. Bu sayede oluşan tüm sorunlardan şirket mesuldur.

Tahsilat Artışı

Hiçbir şekilde abone ile karşı karşıya kurum gelmez. Şirket işe başlamasıyla birlikte Tahsilat oranı eskiye göre önemli ölçüde artar.

Güvenli Veri Yönetimi

Tüm Abone verileri güvenli olarak saklanır, bu sayede veri kaybı yaşanmaz. Tüm veriler aylık olarak kurumla paylaşıldığı gibi ayrıca şirket tarafından yedeklenir

Aylık Rapor

Toplu olarak ay düzenli şekilde aylık ve genel tahakkuk, borç ve endeks bilgileri raporlanırak kurum bilgisine sunulur.

SMS'le Bildirimi

İsteğe bağlı olarak aboneye okuma yapıldığı, geçikmiş borç ve mevcut borç bilgisi SMS yolu ile bildirilebilir.

Raporlama & Analiz

Abonelere ait ortalama kullanım, toplam ödeme ve borç bilgileri düzenli olarak raporlanır ve analiz edilir ve kuruma sunulur.

Su Kapama İşlemi

İsteğe bağlı borcunu ödemeyen abonenin su hizmeti kesilerek ihtar edilebilir.

İhbarname Gönderimi

Borcunu ödemeyen abonelere aylık düzenli Ödeme Emri gönderilerek, borcu ödemeye hukuki olarak davet edilir.

Hukuki Süreç Takibi

Borcunu ödemeyen aboneler için hukuki(icra) süreçte sorumluluk şirkete aittir. Şirket hukuki süreci kendisi takip eder.

Hızlı Ödeme

Yapılan tüm tahsilatlar okuma gününü takip eden 25 gün içerisinde ilgili kuruma tutanakla ödenir.

Aylık Düzenli Okuma

Her abonenin saati aylık düzenli olarak belirlenen gün içerisinde okunurak aboneye borç faturası verilir..

Kaçak Kullanım Kontrolü

Kurum talebiyle belirli aralıklarla kaçak tüm abonelere ve meskenlere kaçak ve kayıp kontrolü yapılır. Kaçak kullanım tespiti halinde cezai işlem uygulanır.

Yasal Altyapı

Gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemler kurum ve şirket arasındaki sözleşme ve tutanaklarla yasal altyapıya kavuşur. Yaşanacak sorunların önüne geçilmiş olur.

Online Ödeme (Çok Yakında)

Aboneler isteğe bağlı olarak borçlarını internet üzerinden veya telefonlarından kredi kartı ve banka kartı ile ödeyebilir.

3 Neden?

Gelir Artışı
Sistem su gelirlerini önemli ölçüde artırır. Mevcut durumda ortalam su gelirleri %50 oranındadır, bu oran %80'lere çıkar.
İş Yükünüz Azalır
Sistem ile birlikte her ay oluşan endeks (sayaç) okuma, tahsilat, raporlama gibi iş yüklerinden kurtulduğunuz gibi bunların düzenli ve tertipli olması sağlanır.
Muhatap Şirket
Bir çok sorunda abone ile muhatap olmak ve çözüm üretmek zorunda olan kurum sistem sayesinde .
bundan kurtulur. Çünkü sistem ile birlikte sorunların çözüm noktası şirkettir.

Hakkımızda

Anisa Bilişim Telekomünikasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. 2 yıldan fazla süredir onlarca kuruma su okuma ve tahsilat sistemi hususunda hizmet vermektedir.

Firmamız kurumların bu alandaki iş yükünü ve sorumluluklarını üstlenerek, tamamen teknolojik bir altyapı ile profesyonel olarak hizmet vermektedir.

Firmamız yeterli talep olması halinde Türkiye'nin dört bir köşesine hizmet verecek altyapı, kapasite ve donanıma sahiptir.